Zákonné povinnosti

Analýza pracovních možností

30.08.2017 06:15

A - stanovené cíle

 • A1 - získat zkušenosti z kusové ruční výroby
           .. materiály, technologické postupy a manuální dovednost
           .. výrobní evidence a kalkulace
           .. ekonomický a právní rámec podnikání 
 • A2 - průběžně vydělávat přiměřené peníze na samostatné živobytí
           .. bydlení, stravování. doprava. volnočasové aktivity, tvorba rezervy
           .. příklad: 22.600 Kč/měsíc hrubého = 17.600 čistého + 5.000 (22 %) daň a pojištění
 • A3 - dodržovat zákonná pravidla
           .. platit daň z příjmu, spolu se sociálním a zdravotním pojištěním
           .. pracovat na dohodu (písemně), v pracovním poměru nebo jako osoba samostatně výdělečně činná
                 dohoda o provedení práce (DPP)
                    - do výdělku 10.000 Kč/měsíc zahrnuje daň z příjmu ale nezahrnuje pojištění
                    - u jednoho zaměstnavatele možno odpracovat max 300 hod/rok 
                 dohoda o pracovní činnosti (DPC)
                    - max 20 hod/týden
                    - při výdělku nad 2.500 Kč/měsíc zahrnuje daň z příjmu i pojištění
                 pracovní poměr
                    - pracovní doba dle zákoníku práce je 40 hod/týden, tj. 160 hod/měsíc 
                    - zaměstnavatel zajišťuje placení daně z příjmu i pojištění  
           .. hrubá minimální mzda v roce 2017 je 11.000 Kč/měsíc, tj. 66 Kč/hod, v roce 2018 se má zvýšit      

B - možnosti realizace

 • / varianta 1 =  kusová ruční výroba jako jediné zaměstnání
     - cíl A1 ... lze průběžně v plné míře naplňovat
     - cíl A2 ... orientační kalkulace:
           .. přiklad: na 1 výrobek 20 hod a čistá úkolovou mzda 1500 Kč, tj. asi 1925 Kč/výrobek hrubého
           .. k pokrytí požadovaného hrubého výdělku by pak bylo potřeba vyrobit a prodat
                    22.600 / 1.925 = asi 12 výrobků/měsíc, vyžadujících práci 240 hod/měsíc,
                    tj. mzda 22.600 / 240 = 94 Kč/hod hrubého, tj. asi 74 Kč/hod čistého
           .. při dodržení zákonné pracovní doby 160 hod/měsíc lze vyrobit pouze 160 / 20 = 8 výrobků/měsíc
                    takže k dosažení požadovaného výdělku by bylo nutno zvýšit úkolovou mzdu na
                    22.600 / 160 = asi 140 Kč/hod, tj. úkolová mzda 20 * 140 = 2.800 Kč/výrobek hrubého
           závěr:
              dosažení cíle A2 je možné pouze za předpokladu zvýšení úkolové mzdy nebo snížení pracnosti 
     - cíl A3 ... vyžaduje písemnou dohodu, pracovní poměr nebo podnikatelskou registraci a fakturaci výkonů
           závěr:
              dosažení cíle A3 bez splnění výše uvedených zákonných podmínek není možné
     RIZIKA:
           - zvýšení ceny výrobku nebude přijatelné pro zákazníky
           - snížení pracnosti nebude technicky možné

    
 • / varianta 2 = prioritní zajištění ruční výroby (V) a doplňující práce jinde (J)
     - cíl A1 ... lze průběžně naplňovat
     - cíl A2 ... orientační kalkulace:
           ,, příklad rozdělení měsíčních 160 hod na 80 hod práce ve výrobě (V) a 80* hod práce jinde (J)
              (V) - práce ve výrobě dle dohody o pracovní činnosti
                        vyrobí se 80 / 20 = 4 výrobky/měsíc, tj. hrubá úkolová mzda 4 * 1.925 = 7.700 Kč,
                        je splněna podmínka max 20 hod/týden i výše mzdy - zaměstnavatel platí daň i pojištění,
                        k dosažení cíle A2 je třeba prací jinde vydělat 22.600 - 7.700 = 14.900 Kč hrubého
              (J) - práce jinde dle dohody o pracovní činnosrti, provedení práce nebo v pracovním poměru
                        potřebný výdělek 14.900 Kč/měsíc hrubého - zaměstnavatel platí daň i pojištění
                        potřebná hrubá mzda = 14.900 / 80* = 186 Kč/hod
                        *) při zvýšení o 40 hod, tj. 2 hod/den, to pak činí 14.900 / 120 = 124 kč/hod hrubého,
                           možné pouze v pracovním poměru nebo při DPP s ohledem na limit max 300 hod/rok
           závěr:
              dosažení cíle A2 je možné za předpokladu výše popsaných mzdových relací
     - cíl A3 ... vyžadaje písemné dohody o pracovní činnosti, o provedení práce nebo pracovní poměr
           závěr:
              dosažení cíle A3 bez splnění výše uvedených zákonných podmínek není možné
     RIZIKA:
           - nepodaří se uzavřít písemnou dohodu o pracovní činnosti se zaměstnavatelem (V)
           - nepodaří se průběžně získat práci dle podmínek dle (J) - problémy: výše mzdy, hodiny, střídání

    
 • / varianta 3 = prioritní zajištění samostatnosti (S) a doplňující práce v ruční výrobě (V)
     - cíl A1 ... lze přiměřeně naplňovat
     - cíl A2 ... orientační kalkulace:
           (S) - práce v běžném pracovním poměru s finanční samostatností
                     - standardních 160 hod/měsíc nebo např. o 2 hod/den zkrácený* pracovní úvazek na 120 hod
                     - zaměstnavatel platí daň i pojištění
                     - potřebná hrubá mzda 22.600* Kč/měsíc, tj. 17.600 čistého
                       *) v příp. zkráceného úvazku na 120 hod bude 16.950 Kč/měsíc, tj. 13.200 čistého
                     - finančně výhodnější by mělo být zaměstní v oboru vystudované kvalifikace, 
                       příklad textu inzerátu:
                          "absolvent stavební průmyslovky hledá práci v jednosměnném provozu,
                           pokud možno na zkrácený pracovní úvazek 6 hod denně"
                     - je potřeba zvažovat umístění prácoviště s ohledem na časovou náročnost dopravních přesunů
           (V) - doplňující práce v ruční výrobě - náročnost 1 výrobku je 20 hod s čistou mzdou 1500 Kč
                     - potřebné dorovnání zkráceného úvazku je 17.600 - 13.200 = 4.400 Kč, tj. 3 výrobky = 3 hod/den
                     - i při plném úvazku lze věnovat doplňující práci 2 až 4 hod/den, tj. vyrobit 2 až 4 výrobky/měsíc
                     - nižší kapacita věnovaná výrobě nemá vliv na cenu 1 výrobku, ale pouze prodlouží dodací lhůty
           závěr:
              dosažení cíle A2 se jeví jako reálné, uvedená kalkulace by měla odpovídat běžným podmínkám
    
  - cíl A3 ... písemná dohoda o pracovním poměru zahrnuje povinnosti zaměstnavatele platit daň i pojištění
           závěr:
              dosažení cíle A3 je reálné, odpovídá běžným podmínkám
     RIZIKA:
           - pro (S) jsou minimální - za současného nedostatku pracovníků by neměl být problém získat
             přiměřený pracovní poměr, navíc je v zájmu udržení cíle A1 možná jistá tolerance výše mzdy
           - pro (V) jsou rovněž minimální - pouze je nutno respektovat prodloužení dodacích lhůt na výrobky

B-Z-P porovnání

25.08.2017 10:51

podklady a podmínky

 • firma.profesia.cz/aktuality/se-zmenily-platy-absolventu-ktere-obory-se-vyplati-studovat/ - průměrné platy absloventů 2017 - příklad: středoškolák, "stavebnictví a reality",
  průměrný výdělek je cca 22.600 Kč/měsíc hrubého, tj. při 160 hod/měsíc = asi 140 Kč/hod
 • www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy - dle předpisů (daň z příjmu, sociální pojištění "na důchod", zdravotní pojištění), platných v roce 2017, je z hrubé mzdy sraženo cca 5.000,
  takže je vypláceno cca 17.600 kč/měsíc čistého, tj. při 160 hod/měsíc = 110 Kč/hod
 • dále uvedená tabulka ukazuje porovnání pro výše uvedený příklad výdělků ve 3 variantách:
     B - krátkodobá brigáda, tj. bez zákonem předepsaných plateb sociálního "na důchod" a zdravotního pojištění
     Z - zaměstnání, kdy sociální i zdravotní pojištění platí zaměstnavatel
     P - samostatné podnikání, kdy sociální a zdravotní pojištění platí podnikatel

porovnání:

kriterium B Z P pozn.
čistý výdělek 110 Kč/hod, tj. 17.600 Kč/měsíc A A A  
nutnost samostatně zaplatit daň z příjmu a pojištění, tj. cca 5.000 Kč/měsíc A*   A *není-li placeno
min. 4 týdny placené dovolené a dávky* (zkrácený plat) v případě nemoci   A A* *pouze dávky
nutnost respektovat požadovanou pracovní dobu a její časové vymezení A A    
nutnost definovat reálný podnikatelský záměr nebo projekt     A  
nutnost průběžně a trvale získávat zakázky     A  
nutnost placených služeb nebo vlastní gramotnosti (web, účetnictví, právní)     A  
nutnost financovat základní vybavenost (prostory, nástroje, stroje, ...)     A  
nutnost financovat průběžné vstupní náklady (materiál, energie, internet, ...)     A  

 

cash flow - peněžní tok

12.07.2017 05:46

www.podnikatel.cz/cash-flow-poskytne-obraz-o-financni-situaci ...

www.podnikatel.cz/clo-nakladech-trochu-jinak ...

www.podnikatel.cz/zakon-jednoznacne-neresi-danove-vydaje ... 2008

www.faf.cz/provozni-cash-flow ...

cs.wikipedia.org/Peněžní tok ...

managementmania.com/cs/penezni-tok ...

www.ipodnikatel.cz/cash-flow-urcuje-uspesnost-podnikani ... 3 části,

www.ipodnikatel.cz/financni-gramotnost-je-nezbytnosti-pro-uspesne-podnikani ...

cloud

12.07.2017 11:54

www.skrblik.cz/telefon/internet/cloudova-uloziste ... 2016

mobilenet.cz/clanky/velke-srovnani-cloudovych-ulozist-ktere-je-nejlepsi ... 2017

www.google.cz/drive/apps.html ...

www.dropbox.com/home/work ...

Podnikání a zaměstnání na dohody mimo pracovní poměr

08.07.2017 12:09

 www.penize.cz/podnikani/320027-start-podnikani-krok-za-krokem-fyzicka-osoba ...

www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND ... Živnostenský rejstřík - vyhledávání

vysvetlovnik.cz/dpp/ ... Dohoda a provedení práce

vysvetlovnik.cz/dpc/ ... Dohoda o pracovní činnosti

www.help1.cz/clanek_dohody_mimo_pracovni_pomer.html ...

www.podnikatel.cz/na-vztahu-zalezi-pokud-vam-vypomaha-v-podnikani-druzka-nejde-o-nelegalni-praci ... 2017

www.podnikatel.cz/je-mezilidska-vypomoc-nelegalni-zamestnavani ... 2014

 

varianty aktivit pro živobytí a rozvoj:

   / zaměstnání v pracovním poměru

   / zaměstnání na dohodu mimo pracovní poměr

   / samostatná výdělečná činnost

 

pro aktuální situaci, ale i pro výhled je potřeba sestavit rozvahu (např. měsíční):

   a) nutné (mandatorní) výdaje

   b) běžné výdaje tvorba rezervního fondu úspor

   c) příjmy

Přehled pojmů *)

08.07.2017 14:14

*) bude potřeba doplnit název zákona a hlavní paragraf

daň z příjmu fyzických osob a daňové přiznání - zákon o dani z příjmu, p.3, p.38g

dohody mimo pracovní poměr (DPP a DPC) - zákoník práce, p.74-77

minimální mzda - základ pro výpočet zdravotního pojištění -

nemocenské pojištění -

OSBZP - osoba bez zdanitelného příjmu

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná

paušální výdaje u daně z příjmu -

povinnost, předmět a obsah jednoduchého účetnictví - zákon o účetnictví, p.1, p.2,

příjmy ze samostatné činnosti -

příjmy ze závislé činnosti -

sociální pojištění -

účetní doklady - p.11

účetní jednotka -

zaměstnavatel a zaměstnanec -

zdravotní pojištění -

dobrovolné důchodové pojištění -

Sociální pojištění

08.07.2017 11:36

www.penize.cz/socialni-pojisteni ...

www.penize.cz/socialni-pojisteni/311422-dobrovolne-duchodove-pojisteni-pomuze-dosahnout-na-duchod ...

Zákony

08.07.2017 11:48

www.zakonyprolidi.cz/ ... aktuální znění

Zákoník práce

Zákon o daních z příjmu

Živnostenský zákon

Zákon o účetnictví

Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Zákon o zaměstnanosti

Zdravotní pojištění

08.07.2017 10:54

www.penize.cz/zdravotni-pojisteni ...

www.penize.cz/zamestnani/319917-dohoda-o-provedeni-prace-a-dohoda-o-pracovni-cinnosti-2017-prehled-a-kalkulacka-odvodu ...

www.penize.cz/zdravotni-pojisteni/313339-konec-skoly-od-kdy-platit-zdravotni-a-socialni-pojisteni-a-kde-se-hlasit ...

www.penize.cz/mzda-a-plat/323985-minimalni-mzda-znovu-poroste-co-poroste-s-ni ...