Přehled pojmů *)

08.07.2017 14:14

*) bude potřeba doplnit název zákona a hlavní paragraf

daň z příjmu fyzických osob a daňové přiznání - zákon o dani z příjmu, p.3, p.38g

dohody mimo pracovní poměr (DPP a DPC) - zákoník práce, p.74-77

minimální mzda - základ pro výpočet zdravotního pojištění -

nemocenské pojištění -

OSBZP - osoba bez zdanitelného příjmu

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná

paušální výdaje u daně z příjmu -

povinnost, předmět a obsah jednoduchého účetnictví - zákon o účetnictví, p.1, p.2,

příjmy ze samostatné činnosti -

příjmy ze závislé činnosti -

sociální pojištění -

účetní doklady - p.11

účetní jednotka -

zaměstnavatel a zaměstnanec -

zdravotní pojištění -

dobrovolné důchodové pojištění -