Muzejní spolek v Mikulově a ve Valticích - 20. října 2015

foto Eva Mattušová - stránka ČeV