Blog 2007

Výběr příspěvků ve Zpravodaji - především těch, na kterých mám autorský podíl, ale i příp. dalších, které mají souvislost s mými aktivitami v oblastech "Smíšený pěvecký sbor",  "Komorní koncerty na radnici". "Dětský folklorní kroužek" - samostatné texty k různým tématům jsou pak přímo odkazovány dále ...
březen 2015 - ČeV

Koncert duchovní hudby - Jezeřany - Maršovice, vystoupení pěveckého sboru

 prosinec 2007 - ČeV

Bydlení, rekreace a životní prostředí - K plánům rozvoje města Modřice 3/3

prosinec 2007 - ČeV

Dopravní hluk a co s ním - Rozhovor na aktuální téma

listopad 2007 - ČeV

Tři desítky komorních koncertů

listopad 2007 - ČeV

Celkové řešení dopravy - Průmysl a obchod - K plánům rozvoje města Modřice 2/3

listopad 2007 - ČeV

Čerstvá rajčata v listopadu

listopad 2007 - ČeV

Večer rozsvícených lampiček

listopad 2007 - ČeV

Lidový kroj brněnska - Pozvánka na výstavu v muzeu

říjen 2007 - ČeV

Zaměnit kvantitu za kvalitu - K plánům rozvoje města Modřice 1/3

říjen 2007 - ČeV

Při burčáku o víně  - rozhovor ve vinotéce

září 2007 - ČeV

Organizátorům sportovních a kulturně-společenských akcí - Otevřený dopis Redakční rady 

září 2007 - ČeV (iniciátor textu)

Hudba renesanční Anglie

červen 2007 - ČeV

Vokální a hudební večer

květen 2007 - ČeV

Koncepce pro Zpravodaj Modřice - pravidla pro činnost Redakční Rady, schválená Radou města 

březen 2007 - ČeV (iniciátor textu)

Informace z Redakční rady - sdělení občanů o jejím ustavení

... dost přesně si dodnes (březen 2015) pamatuji, jak mě na náměstí oslovil Rosťa Eigner, který měl tehdy v Radě města na starosti kulturně-školskou komisi a znal moje dřívější intenzivní psaní do Zpravodaje "kolem ankety o stromech pro děcka a zahrádkářské organizace vůbec" - jestli bych byl ochoten pracovat v nově ustavované Redakční radě - byli jsme s paňmámou a tak jsem ho odkázal na ni, protože se jí moc nelíbily moje veřejné aktivity ("odváděly mě od práce v domácnosti a na zahradě ...") - oba jsme se s Rosťou už pár let dobře znali ze společného působení v Pěveckém sboru - po kratší diskuzi jsme mu na to nakonec kývli ... 

březen 2007 - ČeV (iniciátor textu)

Úspěšná výstava betlémů

leden 2007 - ČeV

Výročí 5 a 25 - 5 let činnosti sboru a 25 Komorních koncertů na radnici

leden 2007 - ČeV