Studie - Pěší a cyklo spojení "Přízřenice - Modřice sever"

21.03.2017 09:58

20.03.2017 18:12

Námět na zprovoznění existující polní cesty p.č. 915/38
na katastru Přízřenice v působnosti městské části Brno-Jih

Účel studie (související obrazová dokumentace viz komentovaná fotogalerie výše)

 • ukázat možnost využití potenciálu reálně existující a zatím nevyužívané polní cesty jako dopravní infrastruktury pro pěší a cyklistické spojení mezi Přízřenicemi a Modřicemi 
 • konkretní ekologický význam spočívá v tom, že by pro občany Přízřenic a severního předměstí Modřic (a přiměřeně i pro ostatní) mohla nabídnout bezpečné přírodní komunikační spojení pro pěší, dětské kočárky a cyklisty zcela mimo automobilovou dopravu 
 • širší rámcový ekologický význam pak spočívá v podpoře lokálních turistických možností v místě bydliště bez nároků na automobilovou či jinou dopravu


Potenciální přínos pro občany Přízřenic (celkem asi 900 obyvatel)

 • přímé zpřístupnění přírodní polní cestou do rekreační oblasti kolem nového modřického rybníka u Moravanského potoka 
 • přímé spojení pro využití infrastruktury služeb v oblasti Modřice sever – konkretně např. krytý bazén s wellnes, kavárna/cukrárna (Madlárna), lékárna, potraviny(večerka), … 
 • přímé turistické spojení polní cestou a po chodníku či lokálních komunikacích na železniční stanici nebo do kopců na západě Modřic


Potenciální přínos pro občany sídliště Modřice-sever (odhad asi 500 obyvatel,
resp. 5000 obyvatel město Modřice celkem)

 • přímé pěší a cyklo spojení polní cestou a vedlejšími komunikacemi v Přízřenicích na cyklostezky podél Svratky a Svitavy 
 • obdobně navazující přímé spojení do rekreačního areálu u Olympie 
 • rozšíření rekreačních možností areálu u nového rybníka o procházky do prostředí přírodní zeleně na jižním okraji Přízřenic


Současný stav a navrhované řešení

 • výše zmiňovaná polní cesta v délce asi 450 m a šířce cca 3,5 m je v majetku Statutárního města Brna jako „ostatní komunikace“ pod č. 915/38 a kromě běžně orané severní a jižní okrajové části po cca 20 m není obdělávaná, ale ani udržovaná, tj. v době vegetace zarůstá plevelem a je běžně neprůchodná
 • je třeba zdůraznit, že při realizaci předkládaného námětu by nemělo jít o žádné finančně a časově náročné projektování, ale prostě o respektování celé trasy cesty ze strany obdělavatele přilehlých pozemků a ze strany městské části Brno-Jih o zajištění průchodnosti občasným posekáním v době vegetace (mohlo by být příp. realizováno v rámci údžby travnatých ploch kolem modřického rybníka) - podobným způsobem byla v Modřicích na jaře 2011 zpřístupněna trasa původní polní cesty k Bobravě (viz obrazová dokumentace výše)
 • pokud bude cesta veřejně vyhlášená, alespoň minimálně vyznačená a přiměřeně udržovaná, budou ji lidé prakticky používat, protože nabízí velice zajímavou alternativu k souběžné frekventované silnici bez chodníku, po které je pěší chůze nebo jízda s kočárkem či na kole přímo životu nebezpečná


komentář autora

 • tuto studii předkládám jako veřejný námět pro rozšíření možností pobytu v přírodě přímo v místě bydliště, což je zvlášť důležité pro rodiny s malými dětmi, seniory i všechny ostatní se sportovnějším založením
 • jedná se o lokalitu mimo katastr Modřic, takže je nutná příslušná podpora a konkretní realizace ze strany radnice Brno-Jih - cesta k získání takové podpory může být oficiální na úrovni radnic nebo i s pomocí jiných kontaktů či iniciativ - žijeme v otevřené občanské společnosti
 • osobně se s ohledem na věk a zdravotní stav už nedokážu více angažovat - tak jsem alespoň připravil podklad a doufám, že bude inspirací k dalším konkretním krokům, kterých se ujme někdo mladší - - -

   
Ing. Vlastimil Čevela - Modřice, 21. března 2017, aktualizované foto - 15.11.2017

Pěší a cyklo spojení "Přízřenice - Modřice sever"

20.03.2017 14:16

Námět na zprovoznění existující polní cesty p.č. 915/38
na katastru Přízřenice v působnosti městské části Brno-Jih

obrázek (kliknutím zvětšit) ukazuje námět v celkové situaci - stručná projektová studie je uvedena dále ...

(vytvořeno pomocí služby "Mapy.cz")