Zákony

08.07.2017 11:48

www.zakonyprolidi.cz/ ... aktuální znění

Zákoník práce

Zákon o daních z příjmu

Živnostenský zákon

Zákon o účetnictví

Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Zákon o zaměstnanosti