10.06.2016 05:49

Folklorní kroužek

Zkouška pro seniory - ČT_3.12.2015
Lidečko - Dětský valašský bál - SO_11.11.2015_NE
Předvánoční jarmark ZŠ - PÁ_27.11.2015

Komorní koncerty

MK79 - Předvánoční hudební setkání - ST_9.12.2015

pf 2016 - muzika

MK68 - Hudbou a slovem vážně i nevážně - ST_5.2.2015