06.01.2016 11:22
ÚT_21.2.2006 
 
   Dne 21. února tomu bude 10 roků, kdy se v bývalé kapli Šlechtického paláce uskutečnilo společenské setkání, které jsem vyfotografoval a dnes Vám je posílám. Bylo to, myslím, k poctě Jindřicha Hovorky. Při cimbálce BROLNu sólo zpíval Jarin Nečas, o cimbalistech v Číně vyprávěla prof. Červenková. Účastnili se jej mnozí, kteří nám dnes chybí.
 
text a foto Jan Kruml - stránka ČeV