08.08.2015 10:03

architekt Bohuslav Fuchs - výstava v Brně
brnensky.denik.cz/zpravy_region/cinorody-fuchs-se-narodil-pred-120-lety-udelal-prace-za-deset-architektu