08.08.2015 09:54

Nové významné archeologické nálezy v létě 2015 v Modřicích

www.uapp.cz  - Ústav archeologické památkové péče Brno - text, foto, další odkazy (mj. video ČT24)
www.phil.muni.cz  - inzerát na brigádu studentů
www.youtube.com - video (8 min) se záběry vykopávek z výšky
mim.cemotel.cz - Modřice na prahu železného věku - přednáška k novým nálezům v letech 1995-2009
www.google.cz/ ... www.iabrno.cz ... - zpráva o výzkumech (Moravská malovaná keramika) v Modřicích v roce 2007