Novinky 1712-12

12.12.2017 05:31

MK89 - Předvánoční hudební setkání

ST_13.12.2017

stránka ...

11.12.2017 18:26

Kuchyně našich babiček - výstava prodloužena
do 31.12.2017

podrobnosti viz stránka ...

12.12.2017 06:05

Folklorní kroužek na Vánočním jarmarku

stránka ...

12.12.2017 06:11

Modřický sbor na koncertu Jana Budaře

videa ...

12.12.2017 06:28

Folklorní kroužek u seniorů

stránka ...

16-q3 - Měšťanská domácnost před sto lety - výstava

12.10.2016 10:10

Komentář autorky výstavy - Ing. arch. Eva Mattušová, foto Mirek Hájek a Matt

Pěší a cyklo spojení "Přízřenice - Modřice sever"

20.03.2017 14:16

Námět na zprovoznění existující polní cesty p.č. 915/38
na katastru Přízřenice v působnosti městské části Brno-Jih

obrázek (kliknutím zvětšit) ukazuje námět v celkové situaci - stručná projektová studie je uvedena dále ...

(vytvořeno pomocí služby "Mapy.cz")


Představuje se nová varianta stránek MIM 2 

Původní stránky (odkaz vlevo) začaly vznikat v lednu 2005 a za následujících 10 let se významně změnily možnosti publikace na webu. To, co bylo dříve vytvářeno individuálními programy na lokálním počítači a pak přes FTP staticky přesouváno na server, je dnes možno mnohokrát jednodušeji tvořit přímo v univerzálním redakčním systému na webu. 

FOTO na stránkách MIM 2 jsou k dispozici na prohlížení jako "minialba" (služba serveru mim2.rajce.net ) - pro zobrazení velkých fotek je potřeba na minialbu kliknout na pravý horní roh a pro celou obrazovku s prezentací pak na dvojitou šipku nahoře:  

  a  

 únor 2015 - stránka i foto ČeV