Novinky 1710-17

17.10.2017 05:33

1.  pozvání do muzea - FOTO z vernisáže - "Kuchyně našich babiček" - POSLEDNÍ VÍKEND !!! - VIZ DÁLE

2.  pozvání na koncert - MK88 - Martina Komínková a "Flautas de Colores" - středa 25. října !!!

3.  FOTO a VIDEO - Zahrádkářská výstava 2017 objektivem Mirka Hájka
cimbálová muzika a vystoupení pěveckého sboru

4.  FOTO a VIDEO - Folklorní kroužek na Václavských hodech
autoři: Mirek Hájek, Jana Gajdušková, Eva Doleželová a Pavel Klang

 

5.  připomenutí námětu - Pěší a cyklo spojení "Přízřenice - Modřice sever" - VIZ DÁLE

17-q3 - Kuchyně našich babiček - výstava

21.09.2017 09:14

Plakát a úvodní slovo autorky - ing. arch Evy Mattušové,
foto z vernisáže - Mirek Hájek:

... navazuje na loňskou výstavu:

16-q3 - Měšťanská domácnost před sto lety - výstava

12.10.2016 10:10

Komentář autorky výstavy - Ing. arch. Eva Mattušová, foto Mirek Hájek a Matt

Pěší a cyklo spojení "Přízřenice - Modřice sever"

20.03.2017 14:16

Námět na zprovoznění existující polní cesty p.č. 915/38
na katastru Přízřenice v působnosti městské části Brno-Jih

obrázek (kliknutím zvětšit) ukazuje námět v celkové situaci - stručná projektová studie je uvedena dále ...

(vytvořeno pomocí služby "Mapy.cz")


Představuje se nová varianta stránek MIM 2 

Původní stránky (odkaz vlevo) začaly vznikat v lednu 2005 a za následujících 10 let se významně změnily možnosti publikace na webu. To, co bylo dříve vytvářeno individuálními programy na lokálním počítači a pak přes FTP staticky přesouváno na server, je dnes možno mnohokrát jednodušeji tvořit přímo v univerzálním redakčním systému na webu. 

FOTO na stránkách MIM 2 jsou k dispozici na prohlížení jako "minialba" (služba serveru mim2.rajce.net ) - pro zobrazení velkých fotek je potřeba na minialbu kliknout na pravý horní roh a pro celou obrazovku s prezentací pak na dvojitou šipku nahoře:  

  a  

 únor 2015 - stránka i foto ČeV